Kontakt

 

BSM TRADE spol. s r.o.


Mierová 20,077 01 Kráľovský Chlmec

 

Tel.: 056-628 45 20, fax: 056 -628 45 21

mobil: 0915 949 274,0915 949 276,0915 949 278

majiteľ firmy: 0905 937 167

E-mail: bsmtrade@dornet.skbsmtrade2000@centrum.sk

IČO: 36688894,DIČ:2022262198