galéria-referencie

 

Za to dlhé obdobie čo pôsobíme v stavebníctve, by sme zaplnili niekoľko stránok menovaním počtu zákazok, preto Vám vyberáme len časť nami realizovaných

prác, najmä kompletných rekonštrukcií fasád, výmeny okien, úprav  interiérov,  za posledné dva roky

 

- rekonštrukcia a výmena okien a dverí na Železničnej Nemocnici v Košiciach v počte 65ks 

- výmena okien a stavebné úpravy byt. dom B1 Michalovce-96 ks

- výmena okien a stavebné úpravy administratívne budovy SAD Michalovce, Sobrance, Kráľovský Chlmec-360ks

- výmena okien a rekonštrukcia fasády hál SAD Michalovce-160ks

- výmena okien a stavebné úpravy ZŠ slovenská Kráľ. Chlmec-186ks

- výmena okien Gymnázium Kráľ. Chlmec-340ks

- výmena okien a stavebné úpravy byt. dom ul.  SNP  Košice-24ks

- dodávka a montáž okien na administratívnu budovu ul. Výstavby Košice-54ks

- dodávka a montáž okien a dverí ČOV Hatalov-36ks

- dodávka a montáž okien a dverí  bodova VVS Košice na ul Vodárenská-160ks

- dodávka a montáž okien a dverí, stavebné úpravy na budove  strednej policajnej škole KE-120ks

- montáž okien ZŠ Parchovany-430ks

- rekonštrukčné práce,  zateplenie fasády, úprava interiérov kancelárií, spŕch, prevádzkových miestností, montáž okien a dverí pre ŽSR Košice-Štefánikova ul., na ul. Pri plynárni, Čierna nad   Tisou-6 objektov

- rekonštrukcie rodinných  domov  a bytov  v celom Košickom kraji

 a nespočet rekonštrukcií vchodov  bytových domov  v Trebišove, v Michalovciach, vo Veľkých Kapušanoch, v Kráľ. Chlmci a v Košiciach